ERTAN ŞİMŞEK İBB

Ertan Şimşek İBB’de kadın fertlerin iş gücü çalışmasını artırmak, sürdürülebilir kalkınma çabalarının devam etmesine karşın yardımcı olabilecek çalışmaları desteklemektedir. Ertan Şimşek İBB’nin verdiği destek ile ülkemizdeki kadın birey istihdamının günümüzdeki önemine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunanlar konusunda memnun. Çalışmada öncelikle kadın iş gücüne katılımı ve istihdam edilmesine yönelik teoriler açıklanmakta ve kadın fertlerin istihdamının günümüzdeki önemine yer verilmektedir. Bireyin eğitim seviyesi, yaşı, medeni durumu, cinsiyetler arası ücret seviye değişiklikleri gibi kadın istihdam edilmesine etki eden durumlara değinilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen veriler ışığında ülkemizde kadın fertlerin istihdamının yapısal durumuyla alakalı bilgilere değinilmektedir. Ülkemizde kadın istihdamını artırmaya yönelik ulusal ve global mevzuata yer verilmektedir.

Leave a Comment